Welcome to our store - it's all about cashmere!

Privacy policy

Håndtering af personoplysninger


For at du kan indgå aftale med Muccia ApS (muccia.com), har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Muccia Aps og opbevares i 5 år, fra udgangen af det efterfølgende regnskabsår. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem længere, så vil alle personoplysninger vedrørende dig og/eller din virksomhed blive slettet hos os. Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret præcis om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer ikke og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Der videregives ikke oplysninger til tredjepart.

Som registreret hos Muccia Aps har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Tidligere faktura vil ikke blive slettet såfremt de er under 5 år fra udgangen af det efterfølgende regnskabsår. Du har også ret til at gøre indsigelser mod og begrænse visse typer behandling af dine data. Det omfatter: retten til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine data til direkte marketing, hvilket du kan udøve ved at bruge linket “afmeld” i den relevante marketingkommunikation. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.

 

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes via e-mail til info@muccia.com.

 

Muccia Aps har indgået databehandler-aftaler med Shopify som hoster vores webshop, PensoPay, som sørger for betalingstransaktionen, Pakkelabels.dk, som bruger navn, adresse, telefonnummer og e-mail til oprettelse af en pakkelabel til forsendelse af varen, samt mailsystemet Mailchimp, som vi benytter i forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbreve. Kopi af disse aftaler kan rekvireres via e-mail info@muccia.com.

Join our Mailing List

Sign up to receive our email updates

Search our store